Mötesplatsen som visar nya möjligheter för framtidens vård och omsorg

Den 1-2 feb förvandlas Kistamässan i Stockholm till Sveriges främsta mötesplats för e-Hälsa och välfärdsteknologi. E-Hälsa 2022 är Sveriges främsta mötesplats för införandet av ny teknik inom vård och omsorg som består av konferens, mötesplats, mässa, start-up område, öppna scener och 100-tals aktiviteter. Detta skapar en dynamisk mötesplats där chefer och tjänstemän inom vård och omsorg samlas för att tillsammans stärka samhällets förmåga och skapa nya möjligheter inom e-hälsa och välfärdsteknologi.

Mötesplats anpassad efter e-hälsans möjligheter

Riksdagens målsättning är att, år 2025, ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Genom digitalisering skall vård och omsorg utvecklas för att kunna ge den enskilde individen bästa möjliga förutsättningar för en säker och effektiv vård.

På e-Hälsa 2022 sätts detta i fokus. Här skall leverantörer, beslutsfattare från offentliga verksamheter och sjukvården träffas för att diskutera hur man kan utveckla e-hälsan och välfärdsteknologin vidare. Patienten skall ha bästa möjliga användarupplevelse, även om strukturen bakom är komplex och tekniskt avancerad.

EXEMPEL PÅ KONFERENSENS TALARE

Anders Ygeman

Energi- och digitaliseringsminister

Irene Svenonius

Regionstyrelsens ordförande
Region Stockholm

Karina Tellinger McNeil

Samordnare Samordningskansliet
Vision e-hälsa 2025

Frode Forland

Norges statsepidemiolog

Daniel Forslund

Ordförande SKR:s Beredning för digitalisering

Barbro Westerholm

Riksdagsledamot (L)

Anders Hansen

Läkare, psykiatriker och författare

Agnes Wold

Läkare och professor i klinisk bakteriologi
vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Åsa Zetterberg

Förbundsdirektör IT&Telekomföretagen

Konferens

e-Hälsa 2022 är en högkvalitativ konferens och utställning där besökarna får ta del av den senaste utvecklingen och de innovativa lösningar som ska driva den digitala omställningen i framtiden. Här presenteras de senaste nyheterna direkt från politiska tungviktare, myndigheter och experter.

Mässa

e-hälsa 2022 är en mötesplats för införandet av ny teknik inom vård och omsorg. Här träffas Sveriges kommuner, vårdföretagare och regioner på Kistamässan för att diskutera, byta erfarenheter och träffa leverantörer. Till e-hälsa 2022 kommer chefer och tjänstemän inom vård och omsorg.

e-hälsa 2022 är en mötesplats, konferens och mässa där vård, omsorg och socialtjänst möter aktörer och innovatörer i branschen.

Få nyhetsbrevet

Håll dig uppdaterad om mötesplatsen