SOI - Sveriges Offentliga Inköpare blir ny partner till mötesplatsen

Den offentliga sektorn i Sverige köper in för över 700 miljarder kronor varje år. Hos SOI samlas de offentliga inköparna för att få kompetensutveckling, nätverka och arbeta för förbättring av regelverken för offentliga inköp och upphandlingar. Idag har SOI 1 600 medlemmar fördelat över hela landet och med arbetsplats inom både kommuner, regioner och landsting samt statliga myndigheter. SOI arbetar genom att utveckla, påverka och inspirera för att deras medlemmar ska ges bästa möjliga förutsättningar för att skapa bra offentliga affärer.

SOI deltar på Lösningar för Offentlig Sektor därför att vi ser det som en självklar arena för att diskutera goda offentliga affärer och på mässan kommer vi särskilt att lyfta hållbar upphandling ur ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv”, säger Martin Kruse, ordförande SOI. “Vi kommer även att uppmärksamma vikten av väl fungerande inköp i ljuset av Coronapandemin”, avslutar Martin.

Martin Kruse, Ordförande, SOI

Cisco - Vad är det nya normala

Vi är glada över att kunna presentera vår huvudpartner till mötesplatsen, Cisco. “Lösningar för Offentlig Sektor är en ny och intressant plattform, vi tycker det känns spännande att vara med och få möjlighet att prata om och visa de lösningar vi har,” säger Anders Johansson, Sales Manager, Cisco.

Behovet av digitalisering har sällan varit så aktuellt som nu, inte minst inom offentlig sektor. Världen över stresstestas organisationers förmåga att ställa om till en digital verksamhet. “Vi måste vara mer förberedda på den här typen av scenarion ” menar Anders. Kraven på nätverk, lösningar för att kunna jobba på distans och inte minst säkerhet kommer att förändras drastiskt under denna period.

Men det handlar inte bara om att anpassa sig här och nu utan även om tiden efter Covid-19. Vad är det nya normala och hur ser det ut för offentlig sektor? “Effektivisering är bara en av fördelarna för den som väljer att ta till vara på digitaliseringens möjligheter på längre sikt,” avslutar Anders.

På mässan kommer Cisco att prata om digitaliseringens fördelar och vinster samt om hur offentlig sektor kan bli bättre rustade inför framtidens utmaningar.

Anders Johansson, Sales Manager, Cisco

GrowSmarter - Smarta urbana städer

Stockholms stad är samarbetspartner till eventet och bland mycket annat kommer projektet GrowSmarter visas upp på mässan. Stockholms stad deltar på mässan eftersom det är en intressant plats att synas på med stora möjligheter att sprida information om de smarta lösningar som implementerats. GrowSmarter är ett samarbete mellan åtta europeiska städer med syfte att utveckla smarta lösningar för urban hållbar tillväxt. Projektet bidrar till målet att Stockholm 2040 ska vara helt fossilbränslefritt.

Projektet har bland annat arbetat med renovering av 300 bostäder på Valla torg, söder om Stockholm city. “Renovering är en viktig del. Om vi ska nå fram till våra mål måste vi jobba med den befintliga miljön eftersom de flesta byggnader idag redan finns,” säger Lisa Enarsson, projektledare, Stockholms stad. Smarta lösningar som integrerats i bostäderna är bland annat energieffektiva 4-glasfönster, optisk sophantering och skärmar så att de boende kan kontrollera lampor och andra energitjuvar.

“Däremot räcker det inte med att en stadsdel blir hållbar,” avslutar Lisa. Därför har projektet tagit fram rekommendationer för politiker och beslutsfattare med förhoppning om att smarta lösningar ska integreras i fler städer runt om i Europa. På mässan kommer GrowSmarter berätta mer om smarta lösningar och vilken utveckling som krävs för att nå högt uppsatta klimatmål.

Lisa Enarsson, Projektledare, Stockholms stad

Dagens Samhälle bjuder in sina läsare och partners

Dagens Samhälle är mediepartner och medarrangör till Lösningar för Offentlig Sektor. Tidningen har 60 000 läsare och 70 000 unika besökare på sajten varje vecka, främst politiker samt chefer i offentliga förvaltningar och på välfärdsbolag. Precis de personer som ansvarar för att hitta de bästa och mest kostnadseffektiva lösningarna på dagens och morgondagens välfärdsutmaningar.
“Därför är det naturligt för oss att tillsammans med mässan erbjuda ännu fler kontaktmöjligheter mellan utställare och deltagare,” säger Gustav Ståhlsten, Intäktsansvarig, Dagens Samhälle.

Samma budskap som företag och organisationer har till beslutsfattarna på mässgolvet kan vi förmedla i våra kanaler. Annonser i mässtidningen eller nativeartiklar på sajten, i nyhetsbrev och sociala medier.

“Det är lätt att man bara köper monterplats som utställare och glömmer att man kan göra så mycket mer. Jag tror på styrkan i att deltagarna möter budskapen från utställarna i flera olika sammanhang innan mässan, då kan dialogen på mässgolvet starta på en högre nivå från start ” avslutar Gustav.

Gustav Ståhlsten, Intäktsansvarig, Dagens Samhälle

Skanska - Med klimatmålen i sikte

Som partner till Lösningar för Offentlig Sektor har Skanska valt att satsa på mässan och konferensen för att få möjlighet att bjuda på kunskap och bjuda in till dialog.

“Lösningar för Offentlig Sektor har en målgrupp som är väldigt viktig för oss. Vi vill mötas i dialogerna och då är denna plats en bra plattform,” svarar Maria Rydberg, marknadsansvarig på Skanska, på frågan om varför de valt att delta på mässan.

Det vi bygger ska generera värde under en lång tid framöver. Infrastruktur och bygg står idag för en stor del av alla utsläpp och där är offentlig upphandling en viktig pusselbit för att Sverige ska nå fram till sina klimatmål. Att låta klimatet bli en konkurrensparameter är ett sätt att driva samhället i rätt riktning.

På mässan kommer Skanska berätta mer om sina samarbeten och projekt samt visa lösningar för smarta och trygga städer.

Maria Rydberg, Marknadsansvarig, Skanska

Ekan Management - Att transformera en bransch

Ekan Management har gått in som partner till mässan Lösningar för Offentlig Sektor – de satsar på mötesplatsen eftersom det är en plattform som ligger i framkant. ”Att göra mer med mindre är ett återkommande krav på offentlig sektor. Det är svårt men öppnar också upp för möjligheter. Att möta morgondagens utmaningar handlar mycket om att vara en anpassningsbar organisation,” menar Knut Fahlén, managementkonsult på Ekan Management.

Att nu planera inför nästa år men inte löpande följa upp om planen stämde, innebär att många missar möjligheterna utifrån vad som sker “här och nu”. Det händer hela tiden saker som är utanför vår kontroll. Därför är det bättre att följa utvecklingen och anpassa sig därefter. Här måste även offentlig sektor anamma en mer agil arbetsmetod.

På mässan kommer Ekan Management att prata om just detta – hur branschen kan bli mer dynamisk och agil men ändå förhålla sig till de tydliga ramar som finns och reglerar offentlig sektor. “Offentlig sektor är en av våra valda målgrupper som vi arbetar mycket med,” förklarar Knut, därför har Ekan Management valt att vara med på mässan.

Knut Fahlén, Managementkonsult, Ekan Management

Internationell konferens inom Smarta Städer kommer till Stockholm

Behovet av ett digitalt och anpassat samhälle har aldrig varit större och hela stadsbilden kommer att förändras dramatiskt de kommande åren. På Lösningar för Offentlig Sektor som arrangeras den 1-2 februari 2022 anordnas en internationell konferens inom smarta städer och urban innovation.

“Med digitaliseringens framfart och nya förutsättningar är det viktigt att blicka utanför Sveriges gränser. Det finns framgångsrik forskning och många länder som tagit nya grepp som vi alla kan inspireras av”, säger Susanne Hallencreutz, VD på Live Expo.

Forskare, professorer och analytiker från hela världen samlas i Stockholm för att diskutera och navigera sig i utveckling inom framtidens städer. Harvard University, Center for Innovation Cities, Spanien och Ryerson University – School of Urban and Regional Planning från Canada är bara några exempel på organisationer som finns representerade i det internationella konferensprogrammet. Vi står inför den största omställningen i modern tid och det ställs helt nya krav på städer och samhälle. Här får besökarna insikter och helt nya perspektiv på hur framtidens infrastruktur och stadsbild kommer utvecklas och förändras.

Visiba Care bjuder in till dialog på mässan om digitaliseringens möjligheter

Som utställare på Lösningar för Offentlig Sektor och som leverantör till drygt hälften av Sveriges regioner vill vi på Visiba Care bjuda in till dialog om digitaliseringens möjligheter för vår gemensamma välfärd. Regionerna har påbörjat en förändringsresa som tids nog kommer innebära mer vård till lägre kostnad. Vi vill gärna dela med oss av våra insikter och erfarenheter hur Sveriges kommuner, likt regionerna, kan erbjuda mer välfärd på ett effektivare sätt.

“Till dig som besöker oss på mässan har vi ett löfte om att du ska ha lärt dig något nytt samt fått med dig insikter som du kan ta med dig tillbaka i ditt förändringsarbete. Vi är övertygade om att Ni redan vet i stort vad som behöver göras för att möta framtidens välfärdsutmaningar. Tyvärr är det svåraste ofta att gå från insikt till handling och att hitta smarta lösningar att implementera i verksamheterna”, säger Fredrik Roxhage, Chief Commercial Officer på Visiba Care.

Vem bör då besöka Visiba Cares monter? Du som vill veta mer om hur man med hjälp av digitala verktyg kan bygga en medborgarservice som är tillgänglig, jämlik och samhällsekonomiskt effektiv. Vi ser fram emot att ses!

Fredrik Roxhage, CCO, Visiba Care

Pulsen Omsorg vill inspirera mässans besökare med sina lösningar och tjänster

Som en del av Pulsenkoncernen, Sveriges mest erfarna techbolag, har vi en lång erfarenhet av att leverera verksamhetssystem till landets kommunala och privata omsorgsaktörer. Över 30.000 användare arbetar dagligen i bolagets SaaS-plattform Combine, som i slutet av 2020 släpptes i en fullt reviderad version som den modernaste lösningen på marknaden.

“Vi utvecklar en helt ny plattform för framtidens ekosystem av tjänster och verkar för att bidra till Sveriges ställning som ledande inom e-hälsa och offentlig digitalisering. Lösningar för Offentlig Sektor och e-Hälsa är en intressant mötesplats för oss att träffa både befintliga och blivande kunder för att visa och inspirera med våra lösningar och tjänster”, säger Magnus Skebäck, VD på Pulsen Omsorg.

Framtidens omsorg kräver ett helt nytt sätt att knyta samman de ständigt ökande informationsflödena med individen i centrum. “Vår tjänst Combine skall vara det naturliga navet i det ekosystem av information som flödar mellan olika huvudmän, en växande systemflora och inte minst den nya välfärdsteknologin som införs. Individens information skall vara samlad och lätt tillgänglig för alla aktörer i omsorgen, och naturligtvis även för individen”, avslutar Magnus Skebäck.

Magnus Skebäck, VD, Pulsen Omsorg

Nyckeln till staden - en lösning som sparar både tid och pengar visas på mässgolvet

Swedlock från Halmstad erbjuder smarta digitala lås och nycklar till offentliga verksamheter. Konceptet kallas Nyckeln till staden. Samhällsviktiga verksamheter som hemtjänst, räddningstjänst, infrastrukturbolag och renhållningsbolag kan använda en och samma smarta nyckel till stadens alla funktioner. Det är en lösning som sparar både tid och pengar och som ökar tryggheten.

“Ofta när vi presenterar vår lösning pratar vi med en aktör åt gången. Den här gången får vi en fantastisk möjlighet att prata med flera samtidigt. Och det är en poäng. För samhällsnyttan med digital nyckelhantering bara ökar ju fler verksamheter som samverkar”, säger Joel Eliasson, försäljnings- och marknadschef på Swedlock.

Gammaldags nyckelhantering är en utmaning inom många samhällsviktiga verksamheter. Nyckelknipporna ska förvaras och administreras. De kräver en massa extra fotarbete när medarbetare måste hämta och lämna dem på en central plats. Med Swedlocks smarta digitala nycklar och lås fungerar en och samma nyckel överallt. Alla använder samma lösning och kommer in där de ska, när de ska. Ingen riskerar att behöva vänta för att en viss nyckel inte finns på rätt plats. Låsen installeras enkelt på allt från dörrar till bommar och medicinskåp och ersätter eller kompletterar befintlig lösning.

Joel Eliasson, Försäljnings- och marknadschef, Swedlock.

Användarvänlighet – viktig faktor för säkerhet inom offentlig sektor

Dennis Postol, VD på SALTO Systems i Sverige och tidigare Produktchef i Norden, förklarar varför det är viktigt att tänka på användarvänlighet när man implementerar säkerhet inom offentlig sektor.

SALTO Systems lösningar för passerkontroll och elektroniska lås används inom bland annat utbildning och vårdsektorn över hela världen. På mässan ser man fram emot att visa hur man kan skapa anpassade lösningar för bland annat dessa verksamheter.
Det primära är alltid att skapa trygghet och säkerställa att endast behöriga vistas i ett område vilket kan vara en utmaning i offentliga miljöer. Säkerheten är viktig samtidigt som verksamheten som bedrivs inte får störas.

“Som leverantör gäller det att sätta sig in i kundernas vardag, hur ser deras verksamhet ut, vilka hotbilder finns. Enligt våra kunder är styrkan att vi kan anpassa säkerheten för varje dörr”, säger Dennis Postol. “Man vill slippa nyckelhanteringen och enkelt kunna bygga ut ett system efterhand som behoven uppstår. Att kostnadsmässigt kunna skapa säkerhet i fyra dörrar istället för en.”
Han nämner även fördelen med mobila lösningar för t.ex. hemtjänsten som inte behöver hantera nycklar till alla hem.
“Det är framför allt användarvänlighet och enkel installation som gjort oss starka inom offentlig sektor”, avslutar Dennis.

Dennis Postol, VD, SALTO Systems i Sverige

"Vår försörjningsmodell synliggör hela försörjningskedjan"

AffärsConcept erbjuder strategiskt tunga affärsrådgivare med verksamhetskunskap inom fem specificerade verksamhetsområden som bl.a. innefattar upphandlings- och affärsjuridik, samhällsbyggnad och IT och digitalisering.

Sina kunduppdrag genomför AffärsConcept alltid utifrån ett strategiskt försörjningsperspektiv som bygger på en modell som de tagit fram för att tydliggöra alla processer och beslut som föregår och följer efter en upphandling. Charlotte Murray som är affärsområdeschef på AffärsConcept, tycker att just synen på upphandling som ett strategiskt viktigt redskap är något som upphandlingssverige generellt kan bli bättre på.
“Vår försörjningsmodell synliggör hela försörjningskedjan från politiska beslut och verksamhetsmål via inköps- och upphandlingsstrategier, till konkret upphandling, implementering, uppföljning och analys. Genom den modellen kan vi hjälpa våra kunder att identifiera var de befinner sig i kedjan, samt vad de behöver ta hänsyn till innan ett försörjningsbehov kan lösas”, förklarar hon.

Det är den försörjningsmodellen som AffärsConcept planerar att presentera på Lösningar för Offentlig Sektor, tillsammans med kundcase för att illustrera nyttan med att tänka strategiskt. Niclas Andersson, marknadsansvarig på AffärsConcept ser fram emot deltagandet på konferensen.
“Det är ett ypperligt tillfälle att presentera de långsiktiga försörjningslösningar som vi tror skulle hjälpa många i offentlig sektor, samtidigt som vi får möjlighet att möta våra kunder på plats och lyssna på deras erfarenheter och utmaningar inom upphandling och inköp.”

Charlotte Murray, Affärsområdeschef och
Niclas Andersson, Marknadsansvarig, AffärsConcept

Kia berättar på mässan om möjligheterna med elektrifierade fordon

Idag är över 61% av Kias försäljning laddbar och Kia ligger i toppen när det gäller lägsta CO2-snittet av Sveriges tio största bilmärken. Kia har länge legat i framkant när det gäller elektrifiering och driver omställningen att många – inte några få – ska ha möjligheten att köra på el.
“Kia stärkte positionen som Sveriges tredje största bilmärke under 2020, och har blivit ett av förstahandsvalen för kunden som söker en laddbar bil”, säger David Lilja, Press- och kommunikationschef på Kia Motors Sweden. Kia hade dubbelt så hög andel laddbara bilar, laddhybrider och elbilar, jämfört med nyregistreringarna för alla märken.

“Många är nyfikna så vi kommer stå redo att hjälpa till med frågor och funderingar kring brukandet av elektrifierade fordon, och vi ser verkligen fram emot möjligheterna att skapa nya kontakter”, säger Annsofie Bergvall, TF Försäljningschef Fleet, Kia Motors Sweden.

En av många viktiga aspekter för företag inom den offentliga sektorn är miljön och hur vi kan minska vår påverkan. Detta gäller i synnerhet organisationer med många verksamhetsbilar. På mässan kommer Kia dela med sig av möjligheterna med elektrifieringen och vilka fördelar de ger. Kias långa erfarenhet och långsiktiga satsning på laddhybrider och rena elbilar öppnar upp för att allt fler kan minska miljöpåverkan och även sänka dagliga förbrukningskostnader.

David Lilja, Press- och kommunikationschef och
Annsofie Bergvall, TF Försäljningschef Fleet, Kia Motors Sweden

Medanets - Vården kan arbeta smart med mobila lösningar

Redan i åratal har man kommunicerat att administrativt arbete upptar hälften av arbetstiden för vårdpersonalen inom sjukvården. I en tajt personalsituation är det viktigt att tid inte går till spillo, utan används till det egentliga patientarbetet. För att lösa problemet har flera sjukhus minskat belastningen från administrativt arbete genom att göra många uppgifter som tidigare krävt PC eller papper och penna på en smartphone i stället.

Medanets är en användarvänlig mobilapp för hälso- och sjukvård som hjälper till att förbättra patientsäkerheten, vårdkvaliteten och arbetsmiljön. Den ger vårdpersonalen tid för det allra viktigaste, vården av patienten. Varje funktion och egenskap i appen, som integreras med journalsystemet, gör vårdarbetet smidigare och mer meningsfullt genom att minska dokumentationsbelastningen och dubbelarbete samt ge stöd för ett effektivt beslutsfattande.

Appen Medanets är den vanligaste mobillösningen inom vårdarbete i Norden. I Sverige används appen till exempel i Västra Götaland, som är ett av första sjukvårdsdistrikten i Sverige där vården arbetar smart med digitala lösningar.

Carl-Gustaf Jönsson, vår försäljningschef i Sverige, hälsar er välkomna till vår monter där ni kan lära känna vår lösning bättre. ”Vi är glada att kunna erbjuda en lösning som ökar nyttan av investeringen i ert journalsystem samt skapar en effektivare arbetsmiljö.”

Carl-Gustaf Jönsson, Försäljningschef Sverige, Medanets

Cybersäkerhet – högt upp på agendan

Sectra har valt att medverka som utställa på Lösningar för Offentlig Sektor för att bidra med kunskap inom cybersäkerhet, som ligger högt upp på agendan inom den offentliga sektorn.

”Digitaliseringen har många fördelar, bland annat i form av ökad effektivitet i organisationers kommunikation och drift, men samtidigt innebär det också nya hot och risker. Därför har fokus på just cybersäkerhet inom den offentliga sektorn i Sverige aldrig varit större, och vikten av att skydda sin information och system stiger stadigt i takt med att cyberattackerna ökar” svarar Lasse Larsson, marknadschef på Sectra Communications, på frågan varför cybersäkerhet är viktigare än någonsin.

Det är viktigt att kollegor kan kommunicera säkert, både på kontoret och vid mobilt arbete, utan att riskera intrång i system eller att få känslig information stulen. På mässan kommer Sectra bjuda in till dialog för att diskutera hur vi tillsammans kan arbeta för ett säkrare Sverige och hur vi kan säkra våra kommunikationer mot intrång.

Sectra har 40 års erfarenhet av att säkra samhällens mest kritiska kommunikation genom tjänster och expertis inom kryptering och säker mobil kommunikation.

Lasse Larsson, Marknadschef, Sectra Communications

Trygghet – en saknad rättighet hos dagens äldre

Rätten att känna sig trygg i sitt eget hem borde vara en självklarhet i alla stadier av ens liv, ändå lyser tidningsrubriker om äldre som glömts bort, ramlat och blivit liggande eller trygghetslösningar som inte fungerar som de ska.

“Cenvigo tror på att trygghet inte ska behöva ske på bekostnad av integritet, tid eller pengar. Vi tror att lösningen finns i ett enkelt system som går snabbt att installera och bara mäter det systemet ska. Ett system som både ger trygghet genom funktion, men också genom utövande”, säger Martin Nordqvist, affärschef på Cenvigo.

Sängsor™ mäter och analyserar rörelsemönster i sängen och varnar när avvikelser uppstår. De som arbetar inom vård och omsorg kan få färdiga sömnanalyser och snabba indikationer på när personerna vaknat och gått upp, eller när de gått på toaletten och inte kommit tillbaka inom en rimlig tid. Sängsor™ är hjälpmedlet som tar tillbaka tryggheten i sovrummet hos de äldre – vårdpersonalen behöver inte längre smyga in i rummet för att se att den äldre sover och att främmande människor ska kameraövervaka de äldre känns mer och mer obsolet.

I dag funderar många kommuner på hur framtiden för teknik inom äldrevården ser ut och hur tryggheten kan öka. På mässan kommer vi stå och diskutera framtidens trygghetslösningar.

Martin Nordqvist, Affärschef, Cenvigo

ISS - lösningar för en tryggare vardag

För ISS är mässan en intressant och bra plattform för att diskutera de behov människor upplever kopplat till arbetsplatser och offentliga miljöer i en ny vardag.

Under pandemin har vikten av en trygg och hygienisk arbetsplats med välmående medarbetare blivit tydligare än någonsin. ISS har tagit fram lösningar som ska stödja kunder att kunna möta det ökade behovet av en trygg och säker miljö. Genom koncept och produkter som hjälper till att säkerställa hygiennivåer, identifiera smittorisker och påverka människors beteenden i rätt riktning, vill ISS bidra till en tryggare vardag.

“Med pandemin ser vi ett skifte i vad människor förväntar sig av arbetsplatsen och av offentliga miljöer. Vi ser fram emot bra dialoger om framtidens arbetsplatser och hur vi behöver arbeta för att skapa trygghet och välmående inom den offentliga sektorn”, säger Ulrika Södergren Andersson, affärsområdeschef, ISS.

På mässan kommer ISS att presentera produkter, koncept och tekniker med fokus på trygga arbetsplatser och miljövänliga metoder.

Ulrika Södergren Andersson, Affärsområdeschef, ISS

Phoniros innovativa IT-lösningar – med den äldre i fokus

Antalet äldre som är 80+ beräknas öka med 50% fram till 2029. Detta kommer att ställa stora krav på äldreomsorgen och kräva enorma resurser. Välfärdsteknik och digitalisering blir viktiga verktyg för att lösa denna utmaning. Kostnadsutvecklingen kan dämpas samtidigt som livskvaliteten för den allt äldre befolkningen ökar.

Med hjälp av digital teknik kan äldre personer bo kvar hemma, känna sig trygga och nå en bättre hälsa. Den digitala tekniken kan också bidra till utökad social samvaro för att bryta ofrivillig ensamhet.

Det som skiljer oss från många andra är att vi, förutom välfärdsteknik, även erbjuder våra kunder en sammanhållande IT-plattform. Tack vare väl inarbetade partnerskap med ledande leverantörer av verksamhetssystem så kan vi leverera lösningar som integreras med kommunernas journal- och handläggningssystem. För en kommun ger det obegränsade möjligheter och ett tryggt stöd för den verksamhet som vill ligga i framkant vad gäller digitaliserade lösningar.

Det är fantastiskt, vi kan digitalisera hela äldreomsorgen och leverera tjänster med ansvar för hela kommunikationskedjan från hårdvara till slutanvändaren, i en och samma plattform”, säger Klaes Göransson, Head of Nordics Senior Care. “Vi kallar detta för Phoniro Care.

Klaes Göransson, Head of Nordics Senior Care, Phoniro

Ny mässa i Stockholm samlar
hela Sveriges offentliga sektor samt vård och omsorg

Den 8 och 9 juni hålls Lösningar för Offentlig Sektor och e-Hälsa i Stockholm – Sveriges i särklass största mötesplats för offentligt anställda samt anställda inom privata vårdsektorn. Mässan riktar sig främst till alla i Sverige med ledande befattningar inom offentlig sektor samt vård och omsorg, men även övriga anställda är välkomna.

– Det finns många utmaningar inom den offentliga sektorn, men också många lösningar. Det vill vi visa på mässan, säger Susanne Hallencreutz, vd för Live Expo, som arrangerar mötesplatsen.

Lösningar för Offentlig tillsammans med e-Hälsa består av en gemensam mässa samt konferens. Själva mässan är gratis för besökarna och har lockat till sig fler än 200 utställare och varumärken.

– Det finns verkligen något för alla på mässan. Därför tycker jag att man ska ta med sig sina arbetsgrupper och besöka mässan tillsammans. Alla besökare kan ta del av öppna scener med välfyllda dagsprogram med föreläsningar, intervjuer och seminarier. Detta är ett unikt tillfälle att gratis kompetensutveckla och fördjupa sin kunskap, säger Susanne Hallencreutz.

Starkt efterfrågad mötesplats

Mötesplatsen är starkt efterfrågad och blir ett centrum för kunskapsutbyte med fokus på nio områden:

E-hälsa

Digitalisering och teknik

Hållbar upphandling

Finans och ekonomistyrning

Ledarskap och utbildning

Verksamhetsutveckling

Kultur

Trygga och Smarta städer, Fastigheter och Kontor

Covid-19

Inom varje område presenteras goda exempel och lösningar, inklusive fallstudier som visar på framgångsrika förbättringar från hela Sveriges offentliga sektor samt från vård och omsorg.

”Deltagarna får nytta med sig hem”

– Ett år efter Lösningar för Offentlig Sektor och e-Hälsa vill jag att deltagarna ska ställa sig frågan: Har vi lyckats förändra och förbättra något utifrån vad vi fick uppleva på mässan? Jag är övertygad om att svaret på den frågan kommer att vara ”ja”. Programmet är uppbyggt på ett sådant sätt att deltagarna får nytta med sig hem. Det här är en mötesplats som kommer att inspirera till förbättringar inom den offentliga sektorn över hela Sverige och inom den privata vårdsektorn – inte minst inom digitalisering, säger Per Mosseby, föreläsare och rådgivare samt ordförande för konferensrådet.

– Det är ett väldigt brett spektra på mässan med nio fokusområden som går in i varandra. Jag tycker att det är bra att de är så heltäckande och går utanför silotänket, säger Karin Ekdal Wästberg, biträdande innovationsdirektör Stockholms stad och medlem i konferensrådet.

Konferens med imponerande talarlista

Konferensdelen har en imponerande talarlista med fler än 200 namn, bland andra Ida Karkiainen, civilminister, Khashayar Farmanbar, energi- och digitaliseringsminister, Frode Forland, Statsedpidemiolog Norge, Hanna Stjerne, vd Sveriges Television och Magdalena Bosson, stadsdirektör Stockholms stad.

– Jag är oerhört nöjd med den starka och breda uppställningen talare vi fått ihop till konferensen. Det ska bli intressant att höra statsråd och ministrar, men också att höra olika kommuner och regioner berätta om sina förändringsprocesser, hur de jobbat och vad som varit nyckeln till att de lyckats, säger Per Mosseby.

”En fantastisk mötesplats”

Att skapa den här mötesplatsen just i Stockholm har länge varit efterfrågat.

– Jag ser fram emot att äntligen få träffa kollegor och att få ta del av goda exempel från hela landet. Det är en fantastisk mötesplats som ger möjligheter att nätverka och få svar på frågor som man grunnat på ett tag. Vi är mitt uppe i en digitalisering av offentlig verksamhet och jag är säker på att vi kan lära mycket av hur andra gjort. Det ser jag fram emot att ta till mig, säger Karin Ekdal Wästberg.

 Fakta Lösningar för Offentlig Sektor:

Riktar sig till: Alla anställda inom offentlig sektor samt inom vård och omsorg

Syfte: Sprida kunskap och lösningar kring utmaningar inom offentlig sektor samt vård och omsorg

Tidpunkt: Den 8-9 juni 2022

Plats: Kistamässan i Stockholm

Antal utställare: Fler än 200

Antal talare: Fler än 200

Vill du veta mer?

Kontakta Susanne Hallencreutz, vd Live Expo, tel: 0739-30 00 55, email: sh@liveexpo.se. Mer information finner du på: www.liveexpo.se och www.losningarforoffentligsektor.se

Reporter: Pierre Olsson