En hel värld av kontakter,
möjligheter och nya affärer

Delta som utställare, partner eller sponsor och träffa kommuner, vårdföretagare och regioner.  Det är här som dina nuvarande och blivande kunder verkligen har tid att lyssna, diskutera och komma till viktiga insikter. Har tar du del av en hel plattform av möjligheter som förbättrar dina affärer och utvecklar ditt företag.

För mer information samt paket och priser >>

e-Hälsa 2022 besöks av beslutsfattare från den svenska hälso-/och välfärdssektorn: politiker, verksamhetsansvariga, projektledare, IT-chefer, kliniskt verksamma, socialchefer och upphandlingsansvariga med målet att öka vårdkvaliteten för patienter, klienter och brukare. De besöker mötesplatsen för att diskuterar hur teknik och digitalisering möjliggör högkvalitativ kommunal vård och omsorg inom Sverige. Fokus ligger på innovation och hur tekniska och digitala verktyg kan öka välbefinnandet och livskvalitén hos både personal och invånare.

Därför ska du ställa ut

viktigaste
mötesplatsen

Den viktigaste mötesplatsen för alla som vill nå ut till beslutsfattare inom vård och omsorg. 

arrangeras
i Stockholm

Arrangeras i Stockholm, vilket ger dig tillgång till tusentals beslutsfattare, budgetansvariga, beställare, påverkare, förtroendevalda och politiker.

träffa
beslutsfattare

Här träffar du inköpare som det normalt är väldigt svårt att boka möte med, samtidigt som du bygger en långsiktig pipeline av värdefulla kontakter som kan ge affärer för lång tid framöver.

införskaffa
underlag

Införskaffa underlag inför nästa upphandling, så att din nästa offert matchar kundens krav och tar dig ett steg framåt i affärsprocessen.

Kompetens
och kunnande

Visa er kompetens och kunnande, träffa de som tar besluten, förstå deras specifika behov och visa hur era lösningar kan möta deras krav.

innovationer
och lösningar

Visa upp dina innovationer och lösningar till de mest relevanta beslutsfattarna och påverkarna från  kommuner, vårdföretagare och regioner.