KEYNOTES, FÖRELÄSARE SAMT PANELDELTAGARE 2023

LEARN, GROW, EVOLVE

Här arrangeras ett stort konferensprogram som stimulerar innovativ utveckling av kvalitet och effektivitet i omsorgen med hjälp av en ökad användning av välfärdsteknologi och e-hälsa. Konferensprogrammet är uppbyggt i block med parallella seminarier. De som besöker är chefer och tjänstemän inom vård och omsorg samt även politiker, verksamhetsutvecklare, vård- och omsorgspersonal, IT-ansvariga, jurister, upphandlare med flera. Konferensen ger energi och kunskap att fortsätta digitaliseringen inom er kommun och region. Här finns även ett konferensspår med fokus på äldrefrågor och digitalisering samt digital inkludering.  Samtidigt som e-Hälsa+MVTe  2023 arrangeras Lösningar för Offentlig Sektor och  Framtidens Hälso-& Sjukvård. Din biljett gäller till båda konferenserna.

2023 års konferensprogram kommer att släppas i september 2022.