Learn, Grow, Evolve

Här arrangeras ett stort konferensprogram som stimulerar innovativ utveckling av kvalité och effektivitet inom omsorg med hjälp av en ökad användning av välfärdsteknologi och e-hälsa. De som besöker är chefer och tjänstemän inom vård och omsorg samt även politiker, verksamhetsutvecklare, vård- och omsorgspersonal, IT-ansvariga, jurister, upphandlare med flera. Konferensen ger energi och kunskap att fortsätta digitaliseringen inom er kommun och region.

Här finns även ett konferensspår med fokus på dialog och digitalisering. 

Samtidigt som E-Hälsa 2022 arrangeras Lösningar för Offentlig Sektor och  årets främsta konferens för offentlig sektor. Din biljett gäller till båda konferenserna.

Här presenteras ett högaktuellt program med de senaste nyheterna direkt från politiska tungviktare, myndigheter och experter. Oavsett om du arbetar inom vård och omsorg, skola och utbildning, försvar, rättsväsendet, socialvård, smarta städer och samhällsutbyggnad, kommun, region eller statlig myndighet m.fl., kommer konferensen stödja och effektivisera dina processer och din utveckling, samt inspirera för att hitta nya sätt att arbeta.

Vårt fullmatade konferensprogram uppdateras kontinuerligt fram tills mässan.

Talare 2023

Ann-Sofie Mårtensson

Expert Digital Health

RISE

Alireza Salehi

Forskare

RISE

Julia Lindström

Utredare

Socialstyrelsen

Jeanette Melin

Forskare

RISE

Evamaria Nerell

Utredare

Socialstyrelsen

Maria Pahlberg

Verksamhetsutvecklare, Vård & Omsorg

Skellefteå Kommun

Ett urval av våra talare på Lösningar för Offentlig Sektor:

Charlotte Svensson

Generaldirektör

Tullverket

Nils Öberg

Generaldirektör

Kriminalvården

Lena Ag

Generaldirektör

Jämställdhetsmyndigheten

John Ahlberk

Generaldirektör

Statens haverikommission

Bettina Kashefi

Kanslichef

Kommissionen för Skattenytta

Günther Mårder

VD

Företagarna

Ett urval av våra talare på Framtidens Hälso- och Sjukvård:

Björn Zoëga

Sjukhusdirektör

Karolinska Universitetssjukhuset

Ann-Marie Wennberg Larkö

Sjukhusdirektör

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Per Chistiansen

Sjukhusdirektör

Rigshospitalet Danmark

Olivia Wigzell

Generaldirektör

Socialstyrelsen

Björn Eriksson

Generaldirektör

Läkemedelsverket

För mer information om
konferensen kontakta oss

E-post: info@liveexpo.se

Telefon: +46 (0)31 – 788 45 20