Learn, Grow, Evolve

Här arrangeras ett stort konferensprogram som stimulerar innovativ utveckling av kvalitet och effektivitet i omsorgen med hjälp av en ökad användning av välfärdsteknologi och e-hälsa. Konferensprogrammet är uppbyggt i block med parallella seminarier. De som besöker är chefer och tjänstemän inom vård och omsorg samt även politiker, verksamhetsutvecklare, vård- och omsorgspersonal, IT-ansvariga, jurister, upphandlare med flera. Konferensen ger energi och kunskap att fortsätta digitaliseringen inom er kommun och region

Här finns även ett konferensspår med fokus på erfarenheter och lärdomar från Covid-19. Det blir diskussioner om exempelvis behov av lagändringar, strategier, smittspridning, hur agerar vi vid kris orsakad av pandemi, materialhantering, utökat ansvar för myndigheter etc 

Samtidigt som E-Hälsa 2022 arrangeras Lösningar för Offentlig Sektor och  årets främsta konferens för offentlig sektor. Din biljett gäller till båda konferenserna.

Här presenteras ett högaktuellt program med de senaste nyheterna direkt från politiska tungviktare, myndigheter och experter. Oavsett om du arbetar inom vård och omsorg, skola och utbildning, försvar, rättsväsendet, socialvård, smarta städer och samhällsutbyggnad, kommun, region eller statlig myndighet m.fl., kommer konferensen stödja och effektivisera dina processer och din utveckling, samt inspirera för att hitta nya sätt att arbeta.

Exempel på talare

Anders Ygeman

Energi- och digitaliseringsminister

Anders Hansen

Läkare, psykiatriker och författare

Åsa Zetterberg

Förbundsdirektör
IT&Telekomföretagen

Karina Tellinger McNeil

Samordnare
Samordningskansliet Vision e-hälsa 2025

David Jakobsson

UX Specialist
E hälsomyndigheten

Gudbjörg Erlingsdóttir

Ekonomie doktor och docent i arbetsmiljöteknik
Lunds Universitet

Britt Östlund

Professor i Teknisk vårdvetenskap vid
Kungliga Tekniska Högskolan, KTH

Rodabe Alavi

Utredare
E-hälsomyndigheten

Maria Ström

Produktansvarig för e-tjänsten Läkemedelskollen
E hälsomyndigheten

Helena Nilsson

Enhetschef
Västerås Stad

Johan Rindeborg

Administrativ chef
Tre Stiftelser

Johan Olsson

Projektledare “Digitala vårdmöten”
VGR IT – Vårdens digitalisering

Maria Söderlund

Kultursekreterare
Film i Österåker

Evamaria Nerell

Utredare
Socialstyrelsen

Måns Lööf

Sjuksköterska, KBT steg 1 terapeut och idrottsledare

Sophia Hober

Professor i molekylär bioteknik

Koncernledning

KTH

Irene Svenonius

Regionstyrelsens ordförande
Region Stockholm

Håkan Olsson

Ställföreträdande generaldirektör
Arbetsmiljöverket

Svante Werger

Särskild rådgivare

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Johanna Sandwall

Krisberedskapschef
Socialstyrelsen

Agnes Wold

Överläkare & Professor
i klinisk bakteriologi
Sahlgrenska Akademin vid
Göteborgs Universitet

Exempel på talare
LÖSNINGAR FÖR OFFENTLIG SEKTOR - en stor konferens som arrangeras parallellt, din biljett gäller till båda konferenserna

Daniel Forslund

Ordförande Regionstyrelsens
Innovations- och utvecklingsutskott
Ordförande SKR:s Beredning för digitalisering

Stefan Olowsson

CIO
Försäkringskassan

Darja Isaksson

Generaldirektör
Vinnova

JAN ELIASSON

Toppdiplomat och fd vice generalsekreterare för FN 2012–2016

Per Samuelsson

Sverigechef
Cisco

Anna Eriksson

Generaldirektör
DIGG – Myndigheten för digital förvaltning

Milad Mohammadi

Jurist och statsvetare
En av Nordens mest efterfrågade talare inom ledarskap, högpresterande team och teamutveckling

Johan A Eriksson

Head of Specialists för Google och en av Sveriges populäraste föreläsare
om digitalisering, ledarskap och innovation

Ari Riabacke

Fil. dr i risk- och beslutsanalys,
jobbar som mentor åt chefer och ledningsgrupper

Bettina Kashefi

Chefekonom
Svenskt  Näringsliv

Christina Nyman

Chef Ekonomisk Analys och Chefsekonom
Handelsbanken

Ulf Kristersson

Partiledare
Moderaterna

Annika Winsth

Chefekonom
Nordea

Björn Brorström

Styrelseordförande och forskare
Kommunforskning i Västsverige
Göteborgs universitet samt styrelseordförande Högskolan Kristianstad

Ali Esbati

Tjänstgörande riksdagsledamot
Riksdagen

Mats Olausson

Senior Advisor, Climate & Sustainable Finance, SEB

Niklas Karlsson

Tjänstgörande riksdagsledamot
Riksdagen

Annika Wallenskog

Chefsekonom/Direktör

Sveriges Kommuner och Regioner

Inger Ek

Generaldirektör
Upphandlingsmyndigheten

LISA RÖSTLUND & ANNA GUSTAFSSON

Journalister på Dagens Nyheter
Deras granskning av Nya Karolinska har nominerats till både Stora Journalistpriset och Guldspaden

Sofia Lundberg

Professor i nationalekonomi
Umeå universitet

Gunnar Hagman

VD
Skanska

Anna Ulfsdotter Forssell

En av Sveriges mest framstående
advokater inom det upphandlingsrättsliga området

Linnea Söderström

Upphandlingsledare
Göteborgs Stad

Henrik Thunes

Kommunstyrelsens ordförande
Sollentuna kommun
“Sveriges kvalitetskommun 2019”

Magdalena Bosson

Stadsdirektör Stockholms stad

Ia Kjellsdotter

Verksamhetsledare
Föreningen Passalen

Daniel Broman

Stadsdirektör
Lidingö stad
“Årets Digitaliseringskommun 2019”

Per Törnvall

Kommundirektör
Sollentuna kommun
“Sveriges kvalitetskommun 2019”

Daniel Forslund

Ordförande Regionstyrelsens
Innovations- och utvecklingsutskott
Ordförande SKR:s Beredning för digitalisering

Sabina Andrén

Program manager WWF Cities
Världsnaturfonden WWF/WWF-Sweden

Lisa Enarsson

Projektledare GrowSmarter
Stockholms stad

Johanna Bergström Roos

Projektledare RIT 2021
ett regionalt utvecklingsprojekt som drivs av Luleå tekniska universitet
LTU Business, IRF och Arctic Business

För mer information om
konferensen kontakta

E-post info@liveexpo.se

Telefon +46 (0)31 – 788 45 20

Få nyhetsbrevet

Håll dig uppdaterad om mötesplatsen