Har du några frågor eller funderingar?

Här finner du som utställare svar på de flesta praktiska frågorna man kan ha angående ditt mässdeltagande. Titta här först och om du mot förmodan inte finner svar på det du undrar över här, kan du hitta våra kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Utställarportalen

Här kommer du in i din utställarportal:
https://exhibitor.trippus.se
Användarnamn är den email som angavs vid bokning av monter och lösenordet har ni själva bestämt. Om ni saknar lösenord kan ni få det skickat till er via Forgot Password-knappen.

Utställarportalen har ett gäng funktioner:

Under personnel lägger du in de personer som ska jobba i montern. Det är viktigt att detta görs innan mässan, så att ni smidigt kan trycka ut utställarbadgen vid ankomst på inflyttningsdagen.
Under Guests kan du bjuda in dina befintliga och potentiella kunder till mässan. De besökare som har registrerat sig med er personliga länk samlas här i en lista.

The leads scanning

Leads Scanning kan köpas av utställare för att samla leads genom att scanna besökarna i er monter. Datan som scannas in samlas under Leads i utställarportalen.
Leads Appen kostar 3 900 kr exkl moms, och kan användas av ett obegränsat antal devices.
Köp appen här (endast kortbetalning): trippus.net/leadscan23

PRAKTISK INFO

Här hittar du info som öppettider, in- och utflyttider, restaurangers öppettider, bokning av monterstäd etc.
Komplett info>> Utställarinformation

BYGG DIN EGEN LISTA PÅ MÄSSANSBESÖKARE

Skapa mervärde för dina kunder/prospekts, bygg på nätverket och träffa dem på plats under mässan. Logga in i portalen och skicka ut länken under ”guests” då kan dina nuvarande och potentiella kunder kostnadsfritt registrera sig till mässan. När kunderna använder er länk ser ni det i utställarportalen och där kan ni boka möten inför mässan. .

Se här hur ni använder inbjudningslänken:

Instruktionsvideo

UTSTÄLLARUTBILDNING

Här får du tips på hur du gör ett lyckat mässdeltagande!
Inkl checklista och idéer på hur du skapar trafik till din monter.

Se vår utställarutbildning:

INFORMATION OM GRUPPFÖRSÄKRING FÖR UTSTÄLLARE

För alla utställare på E-hälsa Stockholm är utställningsförsäkring obligatorisk. I samarbete med If Skadeförsäkringar har Nordic Live Expo tagit fram marknadens förmånligaste och enklaste försäkring för våra utställare. Försäkringen omfattar utställning/mässor i Nordic Live Expo anläggningar samt i externa anläggningar som Nordic Live Expo använder i sin ordinarie verksamhet.

Utställningsförsäkringen omfattar följande:

Ditt gods är försäkrat under transport till och från mässan inkl. lastning och lossning

Ditt gods är försäkrat på mässan inkl. upp- och nedpackning

Transporter till och från mässan inom Europa

För de flesta skadehändelser, självrisk 1 000 kr. I övrigt, se villkoren (ex gällande inbrott i bil)

Gäller för utställningsföremål i syfte att användas vid utställning

Under utställning:
Försäkringen gäller för skada på eller förlust av utställningsföremål orsakad av plötslig och oförutsedd händelse.

Under transport: Försäkringen gäller för skada på eller förlust av utställningsföremål samt kostnader i gemensamt haveri.

Tjänstereseförsäkringen omfattar följande:

Sjukdom och olycksfall/ resegodsskydd/ reseavbrott/ och försening.

Invaliditets- och dödsfallsersättning vid olycksfall.

Ansvar och rättsskydd/överfall och kris. Omfattas den försäkrade av en tjänstereseförsäkring som är tecknad av den försäkrades arbetsgivare, gäller reseskyddet i denna försäkring endast i den mån skadan inte omfattas av arbetsgivarens tjänstereseförsäkring.

Försäkringen täcker upp till 250 000 kr i försäkringsvärde till priset 1 350 kr per utställare och du kan med ett enkelt höja värdet mot en tilläggspremie på 0,2 % av överstigande försäkringsvärde upp till 1 miljon. Denna förmånliga försäkring är möjlig tack vare en kollektiv lösning för våra utställare.

Vi vill på ett enkelt sätt skapa ett problemfritt deltagande för er så att ni kan fokusera på mässdeltagandets affärsmässiga resultat och ägna er åt viktiga säljaktiviteter.

Vid arrangemang organiserade Nordic Live Expo är utställarförsäkring obligatoriskt, men det finns undantag. Var vänlig kontrollera er företagsförsäkring eller andra försäkringar ni har, så ni har ett försäkringsskydd som känns relevant för er. Mässan påtar sig inget ansvar för era produkter före, under eller efter arrangemanget.

I den händelse utställare inte önskar kollektiv försäkring, skall ansvarig säljare på Nordic Live Expo meddelas detta skriftligen, per brev eller mail.

Fullständiga försäkringsvillkor finns nedan och kan även erhållas på begäran från Nordic Live Expo.

 

Läs mer här om våra försäkringsvillkor:

Villkor Nordic Live Expo AB

Hittade du inte svar på din fråga?

Vänligen kontakta din säljare Jan Tömmervik
E-post jt@liveexpo.se
Telefon +46 (0)763-11 49 00