Namnlös (1920 × 1080 px) (2)

”Tillsammans kan vi staka ut vägen framåt”

För dem som arbetar med att utveckla och förnya vård och omsorg är det viktigt att förstå både möjligheter och hinder för innovation. Det säger Daniel Forslund, Utvecklingsansvarig för digitalisering, forskning, innovation och Life Science hos Vårdföretagarna.

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi, till exempel i form av aktiebolag, kooperativ eller ideella föreningar. Organisationen, som har omkring 2 000 medlemsföretag med 105 000 årsanställda, arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället.

Behovet av förståelse för vad som krävs för utveckling och förnyelse är den främsta anledningen till att det är så viktigt att vara med på mässan och i konferensen, säger Daniel:
– Den här viktiga förståelsen får man bäst genom att lära av andra och gemensamt staka ut vägen framåt. Och det kan man verkligen göra på denna konferens, där så många aktörer och organisationer möts!

VAD SER DU MEST FRAM EMOT UNDER DE HÄR DAGARNA?

– Att få diskutera hur vi tar ett omtag i arbetet med vårdens digitala infrastruktur, och säkerställer att vi kan skapa tydliga och gemensamma principer för digitalt informationsutbyte mellan alla aktörer i vård och omsorg, både privata och offentliga, inom både kommunalt och regionalt finansierad verksamhet.

Förhoppningen är att det närmaste året ska bli en tid av enighet på många plan, fortsätter han:
– Jag hoppas att vi under det närmaste året kan enas om hur vi möjliggör för alla vårdgivare att kunna skräddarsy sin digitala informationsmiljö och välja på många olika innovativa system, men ändå vara säker på att de är kompatibla och att informationen följer individen över organisationsgränserna. Om vi enas mellan techföretag, vårdgivare och myndigheter är det möjligt!

 

Daniel Forslund har arbetat med digitalisering och innovation i hälso- och sjukvården under snart 20 år, både på nationell och regional nivå.
– Jag har fått förmånen att driva utvecklingen av framför allt eHälsofrågorna från många olika perspektiv. Under närmare tio år arbetade jag på Socialdepartementet, med att lägga grunden till det nationella samarbetet kring eHälsa. Sedan gick jag vidare till Vinnova, för att bygga upp en satsning på innovation i offentlig verksamhet, berättar han.

 

Därefter tog han steget in i politiken och blev landstingsråd i Region Stockholm, med ansvar för innovation, digitalisering och Life Science.
– Sedan våren 2022 är jag utvecklingsansvarig på Vårdföretagarna, som är bransch- och arbetsgivarorganisation för närmare 2000 medlemsföretag i vård och omsorg. Det är verkligen motiverande att få arbeta vidare med mina hjärtefrågor för en så stor del av vårdsektorn, och stödja privata vårdgivare i arbetet med att införa nya digitala verktyg och innovativa lösningar som gör verksamheten bättre för både patienter och personal, avslutar Daniel Forslund.

 

SKRIBENT: BITTE ASSARMO