KÖPSTARKA BESÖKARE VILL TRÄFFA DIG, UNDER MÄSSAN GENOMFÖRS ÖVER 50.000 KVALITATIVA KUNDMÖTEN

GÖR FLER AFFÄRER PÅ KORTARE TID

På e-Hälsa+MVTe exponeras du och ditt företag inför tusentals potentiella upphandlare och kunder samtidigt som du positionerar dig som en stark aktör gentemot hela vårdsektorn. Undersökningar visar att varje besökare genomför i snitt 14 kvalificerade möten under mässan som leder till nya affärer och inköp. Som utställare tar du del av de 50.000 kundmöten som genomförs under två dagar. Delta som utställare, partner eller sponsor och träffa mängder av personer i ledande positioner inom hela Sveriges vårdsektor. Det är här dina nuvarande och framtida kunder, partners och samarbeten finns.

+
0

besökare

+
0

KONFERENSDELEGATER

+
0

utställare

VAD TYCKTE UTSTÄLLARE & BESÖKARE OM MÄSSAN 2022?

77 % av besökarna beslutar eller påverkar inköp

91% av besökarna besöker mässan nästa gång

76% av besökarna uppgav att de under den närmaste tiden kommer att se över upphandling för de produkter/tjänster som visats på mässan

70% av besökarna innehar yrkesrollen chef eller ledare

DÄRFÖR SKA DU STÄLLA UT ELLER DELTA SOM PARTNER

Varje utställare och partner genomför i snitt 80 kundmöten, under två intensiva dagar träffar du lika många kunder som det normalt tar flera månader att träffa.

Här träffar du högkvalitativa besökare, beslutsfattare som det normalt inte går att boka möten med, de viktigaste inköparna kommer till mötesplatsen.

Här genereras nya leads, fyll på prospektsdatabasen för lång tid framöver med högkvalitativa leads som letar nya lösningar.

Träffa dina blivande kunder i en affärsdrivande miljö och med tydliga behov. Konferensen och de öppna scenerna skapar nya behov hos dina kunder.

Tydlig och mätbar ROI, du kan snabbt räkna hem kostnaden för dina möten och vad de genererat i affärer.

Under mässan genomförs över 50.000 kvalitativa kundmöten, köpstarka besökare vill träffa dig.

Spara restid och pengar, samla era kundmöten på mässan.

BESÖKSTATISTIK 2023

Besökarna uppgav följande syften med mässbesöket (Flera svarsalternativ möjliga):

92 % Ta del av nyheter

89 % Få överblick över branschen

87 % Träffa nuvarande kontakter och branschfolk

80 % Gå på seminarier och paneldebatter

76 % Skapa nya kontakter

72 % Beslutsunderlag för upphandling

Besökarna kom från följande organisationer:

47 % Kommun

33 % Region

8 % Stat

6 % Företag / Näringsliv

5 % Annan organisation